Link til klubbens hjemmeside KIK Dart
Formand Ole Frandsen tlf. 4914 6210
Næstformand Bjarke Kjær Olesen tlf. 4068 8151
Kasserer Kirsten Frandsen tlf. 4914 6210
Sekretær Susanne Rasmussen tlf. 4914 1649
Bestyrelsesmedlem Søren Bek tlf. 4914 2054